Informacja dla Rodziców – WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

 ZALECAMY unikać uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

 UNIKAĆ dotykania oczu, nosa i ust.

 PROSIMY o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.

 SENIORZY powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

 CZĘSTO myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

 DEZYNFEKUJ biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.

 REGULARNIE dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 ZACHOWAJ bezpieczną odległość od rozmówcy, co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 PODCZAS kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.

 PAMIĘTAJ, odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę).

 W PRZYPADKU gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

 DOŚWIADCZENIA z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 APELUJEMY o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych oraz o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.