Komunikat Wójta Gminy

Komunikat wójta Gminy Czerwonak w sprawie zagrożenia wystąpienia wirusa COVID -19 na terenie gminy Czerwonak  10.03.2020

Wójt Gminy Czerwonak informuje, po przeprowadzonych konsultacjach z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, że obecna sytuacja związana z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski, nie uzasadnia konieczności zamykania placówek. Jednocześnie informujemy, że decyzja o ewentualnym zawieszeniu zajęć nastąpi po wcześniejszym porozumieniu z Inspekcją Sanitarną.

10 marca powołany został zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID 19 na terenie Gminy Czerwonak, który na bieżąco monitoruje sytuację w gminie. Działania władz gminy Czerwonak opierają się na ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z przepisami w/w ustawy oczekujemy także na wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Inspektora Sanitarnego.

Informujemy ponadto, że ewentualne odwołania wydarzeń i zajęć, odbywających się na terenie gminy, publikowane są na stronach internetowych organizatorów. O wszelkich decyzjach będziemy informować Państwa niezwłocznie za pośrednictwem strony www.czerwonak.pl oraz www.facebook.com/czerwobakzobaczwiecej