Ramowy plan dnia


6.00-8.15

schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe integrujące grupę, zabawy wynikające z aktywności własnej dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczne, zabawy i ćwiczenia
logopedyczne)

8.15-8.30
czynności samoobsługowe – higieniczne

8.40-9.00
śniadanie

9.00-10.15
realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami rozwojowymi z uwzględnieniem wielu obszarów aktywności dziecięcej

10.30-11.00
drugie śniadanie

11.00-12.45
gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze

12.45-13.00
czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe

13.00-13.30
obiad

13.30-14.45
grupy młodsze – leżakowanie, doskonalenie umiejętności samoobsługowych, czytanie dzieciom książek, opowiadanie bajek, czynności porządkowe, higieniczno – samoobsługowe

13.30-14.45
grupy starsze – czytanie dzieciom książek, gry i zabawy dydaktyczne, aktywność twórcza dzieci, zabawy ruchowe na powietrzu, praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, praca wyrównawcza z dziećmi, zabawy integrujące dzieci, stymulacje
wychowawcze i samoobsługowe organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualne rozmowy z dziećmi, zajęcia utrwalające prowadzone przez nauczyciela, prace zespołowe

14.45-15.00
czynności porządkowe, higieniczno – samoobsługowe

15.00
podwieczorek

15.00-17.30
gry stolikowe, zabawy ze śpiewem integrujące dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dowolne w kącikach tematycznych

» RAMOWY ROZKŁAD DNIA BAŃKA MYDLANA

 

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.30.