Program

Program dydaktyczny w Przedszkolu Bańka Mydlana to połączenie elementów programowych zgodnych z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz naszych autorskich projektów i zajęć wspomagających wspierających rozwój dzieci z obszaru artystyczno-kulturalnego, poznawczego, lingwistycznego oraz ruchowo-fizycznego. Ważnym elementem budowania programu jest koncentracja na oddziaływaniu polisensorycznym, wykorzystującym jak największą liczbę zmysłów równocześnie. Dlatego też w naszych codziennych zajęciach często pojawiają się ciekawe eksperymenty i doświadczenia, poprzez które zachęcamy dzieci do empirycznego poznawania świata!

Nasz program wzbogacamy o zajęcia teatralne, taneczne, rytmiczne, relaksacyjne, sportowe, logopedyczne, zajęcia z bezpieczeństwa czy zajęcia z dobrego wychowania. Wyjątkowe doświadczenia i wiele pozytywnych emocji kreujemy też podczas wielu przedszkolnych wydarzeń, uroczystości i akcji, do których atrakcyjnego przygotowania przywiązujemy ogromną wagę!

Poczytaj: Tu się dzieje

W tym roku dzieci dodatkowo uczestniczą w zajęciach z języka hiszpańskiego oraz do wyboru w zajęciach z judo lub zumby. Koszt wszystkich zajęć dodatkowych pokrywa przedszkole!