Plan dnia

 

6:00 – 8:00 – schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, zabawa swobodna

8:00 – 8:15 – wspólna, poranna gimnastyka, gry i zabawy ruchowe integrujące grupę

8:15 – 8:30 – zajęcia porządkowo – organizacyjne, czynności samoobsługowe

8:30 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 9:30 – realizacja zajęć edukacyjnych, w tym zabawy ruchowe, wykonywanie prac plastycznych, zabawy z wykorzystaniem muzyki, działania sensoryczne oddziałowujące na wszystkie zmysły, rytmika, zajęcia z języka angielskiego

9:30 – 10:20 – pobyt na świeżym powietrzu – spacery, gry i zabawy na przedszkolnym placu zabaw

10:20 – 10:30 – czynności higieniczne

10:30 – 11:00 – drugie śniadanie

11:00 – 11:30 – zabawy z wykorzystaniem tańca i śpiewu, integracyjne w kole, konstrukcyjne, dowolne wg. zainteresowań

11:30 – 12:00 – obiad

12:00 – 14:00 – przygotowanie dzieci do snu: czynności pielęgnacyjno – higieniczne, czytanie bajek, muzykoterapia,
drzemka/odpoczynek

14:00 – 14:20 – wybudzanie dzieci ze snu, czynności pielęgnacyjno – higieniczne

14:20 – 14:40 – podwieczorek

14:40 – 17:30 – oczekiwanie na przyjście Rodziców, gry stolikowe, zabawy manipulacyjne – tworzenie prac plastycznych, zabawa z plasteliną