Darmowe zajęcia dodatkowe

W Publicznym Przedszkolu Bańka Mydlana będą Państwo mogli skorzystać z darmowych, dodatkowych zajęć:
 • Język angielski
 • Judo
 • Zumba
 • Zajęcia logopedyczne
 • Rytmika
 • Zajęcia sensoryczne- dla 3 i 4 latków
 • Zajęcia z jazdy konnej- dla 5 latków
 • Robotyka – dla 6 latków
Zapraszamy :)️

Zakończenie zerówki

W piątek 19 czerwca zorganizowaliśmy plenerową pożegnalną imprezę dla dzieci z najstarszych grup Jeżyków i Krasnoludków.
Dziękujemy Wam kochani za wspólnie spędzone chwile i życzymy Wam słonecznych, bezpiecznych wakacji, wspaniałych przygód i wielu sukcesów w szkole.

Czytaj dalej

Informacja dot. odwieszenia czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

Szanowni Państwo,

Dnia 25.05.2020 r. następuje odwieszenie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola Bańka Mydlana w Czerwonaku na zasadach określonych w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780) .
 2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781).

 1. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustaw z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567).

W związku z powyższym, prosimy o przemyślenie i podjęcie decyzji, czy Państwa dziecko będzie przyprowadzone do przedszkola.

Pierwszeństwo mają dzieci obojga Rodziców pracujących, szczególnie w zawodach medycznych, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Komunikat nr 2 wójta Gminy Czerwonak w sprawie zagrożenia wystąpienia wirusa COVID -19 na terenie gminy Czerwonak 11.03.2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czerwonak!

Gmina Czerwonak, podobnie jak 2,5 tysiąca innych samorządów, stoi przed wyzwaniami związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem COVID -19 w Polsce. Pragnę poinformować Państwa i uspokoić, że w chwili obecnej na terenie Gminy Czerwonak nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia osoby koronawirusem. Sytuacja, w której się znajdujemy stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy. 10 marca powołany został zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie Gminy Czerwonak, który na bieżąco monitoruje sytuację w gminie, pozostaje w kontakcie z właściwymi służbami oraz w pełnej gotowości i dyspozycyjności.

Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoły, przedszkola i żłobki w naszej gminie zostaną zamknięte od poniedziałku 16 marca na okres 2 tygodni. Do piątku 13 marca w szkołach i placówkach oświatowych prowadzone będą dyżury dla tych dzieci, które nie mają zapewnionej opieki. Rodzicom dzieci poniżej 8. roku życia na okres 14 dni będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Informacja dla Rodziców – WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

 ZALECAMY unikać uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

 UNIKAĆ dotykania oczu, nosa i ust.

 PROSIMY o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.

 SENIORZY powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

 CZĘSTO myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

 DEZYNFEKUJ biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.

 REGULARNIE dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 ZACHOWAJ bezpieczną odległość od rozmówcy, co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 PODCZAS kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.

 PAMIĘTAJ, odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę).

 W PRZYPADKU gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

 DOŚWIADCZENIA z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 APELUJEMY o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych oraz o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Komunikat Wójta Gminy

Komunikat wójta Gminy Czerwonak w sprawie zagrożenia wystąpienia wirusa COVID -19 na terenie gminy Czerwonak  10.03.2020

Wójt Gminy Czerwonak informuje, po przeprowadzonych konsultacjach z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, że obecna sytuacja związana z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski, nie uzasadnia konieczności zamykania placówek. Jednocześnie informujemy, że decyzja o ewentualnym zawieszeniu zajęć nastąpi po wcześniejszym porozumieniu z Inspekcją Sanitarną.

10 marca powołany został zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID 19 na terenie Gminy Czerwonak, który na bieżąco monitoruje sytuację w gminie. Działania władz gminy Czerwonak opierają się na ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z przepisami w/w ustawy oczekujemy także na wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Inspektora Sanitarnego.

Informujemy ponadto, że ewentualne odwołania wydarzeń i zajęć, odbywających się na terenie gminy, publikowane są na stronach internetowych organizatorów. O wszelkich decyzjach będziemy informować Państwa niezwłocznie za pośrednictwem strony www.czerwonak.pl oraz www.facebook.com/czerwobakzobaczwiecej