Żywioły – Żuczki

W tym tygodniu omawialiśmy cztery żywioły: woda, powietrze, ogień i ziemia. Żuczki dowiedziały się, że są to potężne siły Matki Natury, które są niezbędne do życia dla ludzi, zwierząt i roślin ale  również stanowią  poważne zagrożenie.